Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS 

 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), které byly dříve označovány pod pojmem Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS), jsou komplexem technických prostředků, které řeší ochranu objektu proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Včasnou signalizací do místa obsluhy tak eliminují rozsah materiálních a případně jiných škod. PZTS se dělí na poplachový zabezpečovací systém (PZS) a poplachový tísňový systém (PTS).

 

Zabezpečovací systém se skládá ze zabezpečovací ústředny, ovládací klávesnice pro aktivaci a deaktivaci systému, z vnitřních či venkovních detektorů a z koncového zařízení, které uvědomí uživatele o narušení objektu – sirény, telefonní komunikátory, GSM a SMS brány, případně vysílače pro komunikaci s pultem centralizované ochrany (PCO).

 

 

 

 

Zabezpečovací systém může být instalován buď jako samostatná aplikace nebo jako součást dalších systémů v rámci integrace - např. přístupového systému (vstupy přes čtečku na kartu, čip, otisk prstu apod.), perimetrického obvodového zabezpečení (IR-infrazávory) či kamerového systému (CCTV). Objekt vybavený zabezpečovacím systémem může být napojen na Pult centralizované ochrany (PCO) s trvalou obsluhou (ostraha objektu, Policie, hlídací bezpečnostní agentura).

Do zabezpečovacího systému je také možné integrovat elektronické požární hlásiče, detektory úniku plynu, záplavové detektory, otřesové detektory a spousty dalších detekčních prvků, které jsou schopny identifikovat možný vznik požáru či havárie a včasně tak informovat obsluhu o vzniku takové události. Výrazně se tak eliminují možné škody na majetku, zdraví či dokonce životech osob.

 

 

Společnost COMMSYS TECHNOLOGY s.r.o. Vám také nabízí pronájem zabezpečovacího bezdrátového systému za účelem např. hlídání stavby, hrubé stavby RD, stavební buňky, stavebních strojů, apod.. Zabezpečovací systém Vám nainstalujeme, nastavíme a až budete chtít pronájem ukončit, systém demontujeme a odvezeme. Pronajmout lze systém EZS až do celkového počtu 50-ti čidel!!!

 

Pro instalace PZTS používáme kvalitní a praxí ověřenou techniku, která splňuje nejnáročnější požadavky na kvalitu a spolehlivost. Zabezpečení středně velkých objektů až rozsáhlých areálů provádíme systémy Galaxy Dimension ( Výrobce: Honeywell ),  SINTONY (Výrobce: Siemens) nebo Dominus Millennium (Výrobce: Spelza). 

                                                                            

 

 

Pro zabezpečení menších objektů, jako například obchody, drobné provozovny apod. využíváme dle počtu požadovaných detektorů různé řady systémů EZS výrobce Paradox Security Systems, nejčastěji řadu DIGIPLEX EVO. 

 

                                                                               

                                                               

 

 

V objektech, kde není možné instalovat kabelové rozvody ( již hotové novostavby, památkové objekty, kostely apod.), instalujeme bezdrátové zabezpečovací systémy českého výrobce JABLOTRON ALARMS a.s.

 

                                                          

 

 

Jako doplněk v rámci realizace komplexních bezpečnostních systémů, může být naše dodávka rozšířena o mechanické zábrany, jako jsou mříže, závory, bezpečnostní dveře, bezpečnostní fólie, trezory, zámky, systémy generálního klíče  a podobně.

 

 

 

 

 

 

<<< Zpět na přehled služeb