Elektrická požární signalizace slouží ke včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru. Musí být instalována tam, kde je to vyžadováno na základě posouzení požární bezpečnosti stavby nebo se instaluje na přání majitele objektu. Funkcí elektrické požární signalizace je včasná detekce požáru již v jeho počátečním stádiu, kdy je jeho likvidace snazší a nedochází k velkým škodám na majetku a ohrožení života a zdraví osob.

Systémy  EPS mohou být napojeny na další návazná zařízení , jako jsou např. stabilní hasící zařízení (SHZ), systémy elektronické kontroly vstupu (EKV), evakuační a místní rozhlas, vzduchotechnika, MaR, odvětrání – zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOKT) a podobně…

 

 

Naše společnost Vám zajistí vypracování Požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ), projektovou dokumentaci, dodávku a instalaci Elektrické požární signalizace (EPS) a samozřejmostí je následný servis včetně provádění pravidelných zkoušek dle platné legislativy. 

Pro instalace EPS používáme vysoce kvalitní a praxí ověřenou techniku, která splňuje nejnáročnější požadavky na kvalitu a spolehlivost. Nabízíme dodávku, montáž a pravidelný servis systémů EPS značek Esser, Siemens, Menvier, Schrack-Seconet, Lites, Zettler, Protec a další.