Evakuační rozhlas (ER) a systémy místního rozhlasu (MR) jsou převážně používány pro zajištění bezpečné evakuace a k profesionálnímu ozvučení objektů a prostor, kde se nachází větší množství osob. Jedná se zejména o administrativní budovy, hotely, výrobní areály, sportovní haly, stadiony, letiště, nádraží atd.. Jejich hlavním úkolem je v návaznosti na ostatní zabezpečovací systémy zejména pak na systém elektrické požární signalizace (EPS) a elektronický zabezpečovací systém (EZS) dostatečně hlasitě a srozumitelně informovat osoby o vzniklém nebezpečí, ale také je informovat o způsobu jejich dalšího chování a zabránit tak potenciálně vzniklé panice.

Společnost COMMSYS TECHNOLOGY s.r.o. Vám nabízí dodávku evakuačního i místního rozhlasu na klíč, od projektu, dodávky a montáže až po měření srozumitelnosti a vyhotovení všech potřebných revizí a protokolů.

Pro evakuační rozhlas a ozvučení objektů vybíráme z produktů s vynikajícími technickými parametry, velkou odolností, dlouhou životností, spolehlivostí a jednoduchou obsluhou. Naše společnost instaluje zejména systémy VARIODYN D1, TOA,  BOSCH, DYNACORD a další, v závislosti na konkrétních požadavcích.