V optické síti se informace šíří z jednoho místa do druhého pomocí světla ve skleněném vlákně. Přenášeným signálem mohou být data, obraz, hlas, atd.. Optická vlákna mají daleko větší možnosti přenosu dat, než je tomu u metalické kabeláže. Na rozdíl od ní mají optická vlákna větší šířku pásma a přenos dat na větší vzdálenosti za kratší dobu než je tomu u metalické kabeláže.

Dnes se již stává standardem používání optických sítí nejen v průmyslu, ale i v domácnostech (sledování televize, rychlé připojení k internetu apod.).

 

Optická kabeláž je optimální nejen pro propojení např. počítačových sítí, telefonních ústředen, kabelové televize, ale nyní se již běžně používá např. pro zabezpečovací, kamerové a další bezpečnostní systémy.

Mezi hlavní výhody optických vláken patří vysoká životnost, odolnost vůči elektrickému a magnetickému rušení, vysoká přenosová kapacita a v dnešní době cenově srovnatelné podmínky s metalickou kabeláží.

 

Společnost COMMSYS TECHNOLOGY s.r.o. Vám nabízí komplexní zajištění všech činností, souvisejících s výstavbou a údržbou optických sítí, viz. níže uvedené práce:

 • Pokládka  a instalace trubek HDPE do výkopu a podvrtů, instalace HDPE do mostních konstrukcí. Trasování  HDPE a mikrotrubiček v objektech,   teplovodních kanálech, kabelovodech a kolektorech
 • Záfuk optických kabelů, mikrokabelů do trubek HDPE včetně kalibrace, tlakové zkoušky a dále přífuk optických kabelů
 •  Záfuk svazků mikrotrubiček do HDPE 10 x 7mm, 5 x 10mm a kombinace trubiček
 • Vyhotovení protokolů k provedené kalibrační a tlakové zkoušce
 • Svařování optických vláken SM a MM optickou svářečkou Fujikura FSM-60S
 • Měření parametrů optických tras přímou metodou a OTDR, měření chromatické disperze a PMD, vypracování měřících protokolů
 • Montáž nových i stávajících optických spojek a optických rozvaděčů
 • Instalace optických kabelů v budovách
 • Instalace nadzemních závěsných optických tras na sloupy DP a VO
 • Návrh a realizace optických sítí  na klíč, vyhotovení projektové dokumentace,  dodávka materiálu, výstavba sítě a zhotovení dokumentace skutečného provedení
 • Překládky optických kabelů a servis stávajících optických sítí