Strukturovaná kabeláž – STR (někdy také nazývána Strukturovaný kabelážní systém – SKS) je obecné označení metalických a optických prvků, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě. Jedná se o univerzální systém, který podporuje přenos digitálních i analogových signálů.

Rozvody sítě tvoří datové kabely se čtyřmi kroucenými páry a případně optické kabely. Mezi největší výhody strukturované kabeláže patří široké spektrum podporovaných aplikací, vysoká přenosová rychlost, spolehlivost, dlouhodobá systémová záruka a životnost.

 

Společnost COMMSYS TECHNOLOGY s.r.o. nabízí v odvětví strukturovaných kabeláží komplexní služby formou „na klíč“. Vypracujeme projektovou dokumentaci, zajistíme dodávku materiálu, provedeme kompletní montáž metalických i optických rozvodů a prvků strukturované kabeláže. Následně provedeme certifikované měření v dané kategorii a vyhotovíme měřící protokoly. 

Měření výkonových parametrů má pro správnou funkčnost strukturované kabeláže zásadní význam. Certifikační měřicí přístroje dokáží určit, zda jsou u nainstalovaných komponent splněny všechny požadavky definované v mezinárodních standardech.

 

V případě požadavku zajistíme také dodávku aktivních datových prvků, jakou jsou např. Switche, servery, klientské PC stanice, software apod.. Samozřejmostí je komplexní servis v režimu 24/7/365.